Önkormányzat tulajdonában álló időskorúak bérlakásában található lakóingatlanok határozatlan időre történő bérbeadására

FELHíVÁS

az Önkormányzat tulajdonában álló időskorúak bérlakásában található lakóingatlanok határozatlan időre történő bérbeadására

Budapest Főváros XXI. kerület Csepel Önkormányzata megbízásából a Csepeli Ingatlanhasznosítási Nonprofit Kft.) továbbiakban: Kezelő) az alábbi felhívásban hirdeti meg önkormányzati tulajdonban lévő időskorúak bérlakásában található lakóingatlan határozatlan időre szóló bérleti jogát.

Az ingatlanok felújított, rendeltetésszerű használatra alkalmasállapotban vannak.

A bérbevétel feltételei:

Az időskorúak bérlakása bérlője (bérlőtársa) az lehet, aki az öregségi nyugdíjkorhatárt elérte, vagy az az egyedülálló rokkantnyugdíjas, aki az 50. életévét betöltötte, és aki önmaga ellátására – orvosi igazolás alapján – képes.

További feltétel, hogy a leendő bérlő időskorúak bérlakása forgalmi értékének egyhuszad értékének alábbiakban felsorolt szorzatával egyező összegét egyösszegben, legkésőbb a szerződés megkötésével egyidejűleg megfizesse:

  • 50-64 év életkor közötti bérlő esetén az egyévi érték 9-szerese, azaz: 11.670.030,- Ft;
  • 65-74 év életkor közötti bérlő esetén az egyévi érték 8-szorosa, azaz: 10.373.360,- Ft;
  • 75-85 év életkor közötti bérlő esetén az egyévi érték 7-szerese, azaz: 9.076.690,- Ft;
  • 85 év életkor feletti bérlő esetén, az egyévi érték 6-szorosa, azaz: 7.780.020,- Ft.

Együtt költöző házastársak esetén a fiatalabb személy életkora az irányadó.

Az ingatlan forgalmi értéke: 25.933.400,- Ft.

Az időskorúak bérlakásába a bérlőn és házastársán kívül más személy bejelentéséhez hozzájárulás nem adható. Az időskorúak bérlakásáért fizetendő bérleti díj mértékét a mindenkor hatályos önkormányzati rendelet alapján került megállapításra, amelynek összege jelenleg 10.791,- Ft. A külön szolgáltatások díja a bérleti díjba nem számít bele.

Az ingatlanok adatai és alaprajzuk:

A lakások összkomfortosak, 1 szobás, 33 m2 alapterületű lakások, erkéllyel.

Az alaprajzot az 1. sz. melléklet tartalmazza.

Bérlők kiválasztása:

A lakások kiosztása a jelentkezések beérkezésének sorrendjében történik.

A jelentkezés feltételei:

Érvényesen jelentkezhet az a természetes személy, aki a felhívásban erre rendszeresített nyomtatványon, olvashatóan, hiánytalanul kitöltve, a szükséges mellékleteket becsatolva, zárt borítékban, „JELENTKEZÉS IDŐSKORÚAK BÉRLAKÁSÁBAN TALÁLHATÓ LAKÁS BÉRLETI JOGÁRA” felirattal a beadási határidőig benyújtja, és a feltételeknek megfelel.

Jelentkezési határidő:

Folyamatos az üres lakások függvényében.

A jelentkezéshez szükséges dokumentum átvételének módja, ideje, helye:

A felhívás és a jelentkezési lap papír alapon átvehető a Kezelő ügyfélszolgálatán (1211 Budapest, Kossuth Lajos utca 80.) 2023. július 31. napjától, továbbá letölthető a www.csepel.hu és www.csihk.hu internetes oldalról.

A jelentkezés benyújtásának ideje és helye:

2023. július 31. 8:00 órától, a Kezelő ügyfélszolgálatán nyitvatartási időben.

Kötelezően beadandó dokumentumok:

  • jelentkezési lap;
  • orvosi igazolás;
  • nyugdíjas törzskönyv másolata;
  • nyilatkozat, hogy a fizetendő pénzbeli térítés összege a rendelkezésére áll, vagy a szerződéskötés napjára a rendelkezésére fog állni.

A bérleti szerződés megkötésére és a lakás átadására legkorábban a jelentkezéstől számított 30 napot követően kerülhet sor.