Ügyvezetői köszöntés


Köszöntöm a Csepeli Ingatlanhasznosítási Nonprofit Kft. hivatalos honlapjának olvasóit.

A Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt., mint szétváló társaságból 2023. 01. 01. napján kiválással jött létre a Csepeli Ingatlanhasznosítási Nonprofit Kft.

Tevékenységünk körébe tartozik az önkormányzat tulajdonában álló lakásokkal és nem lakás céljára szolgáló helyiségekkel kapcsolatban felmerülő ingatlangazdálkodási feladatok, társasházak közös képviseletének ellátása, a Sport-és Szabadidő Központ, a Csepeli Piac és a Csepeli Strandfürdő létesítmények üzemeltetése.

A társaság alapításának célja

  • átláthatóbbá és hatékonyabbá váljon az önkormányzati ingatlanokkal történő gazdálkodás;
  • biztosítható legyen az egységes stratégiai irányítás és kontroll;
  • megvalósulhasson az ezen célra rendelt önkormányzati vagyon vállalkozói szemléletű kezelése annak érdekében, hogy javulhasson, javuljon az önkormányzati gazdasági társaság szolgáltatási és közszolgáltatási színvonala.

Küldetésünk

A Csepeli Ingatlanhasznosítási Nonprofit Kft. küldetése, hogy a város stratégiai célkitűzéseivel összhangban hatékonyan gazdálkodjon az önkormányzati vagyonnal. Olyan hatékonyan működő szervezeti rendszert kívánunk kialakítani, amely eredményeként takarékosabban növelhető a szolgáltatások színvonala is.

Küldetésünket alapvetően három tevékenység határozza meg:

Ingatlangazdálkodás

A Csepeli Ingatlanhasznosítási Nonprofit Kft. ingatlangazdálkodási tevékenységével járul hozzá Csepel folyamatos és dinamikus fejlődéséhez. Döntéseink meghozatala fókuszában a lakosság, a munkatársaink és a természeti környezetünk iránt érzett felelősség áll.

Létesítményüzemeltetés

Biztosítani kívánjuk azokat a szolgáltatásokat, amelyek az ingatlant alkalmassá teszik, szerepe, funkciója betöltésére, hogy az adott keretek között a legjobb stratégiai döntések születhessenek, optimalizálva a bevételeket, a költségeket és gazdálkodást. Megvalósuljon egy olyan szolgáltatási csomag és minőség,​ amelyre mind a létesítménynek, mind pedig Csepel lakosságának szüksége van.

 

Vállalatfejlesztés

A vállalatfejlesztési stratégiánk célja olyan projektszemléletű, innovatív társaság- és működési struktúra kialakítása, amely a vállalati működés hatékonyságának növelését célozza, a piacon rejtett lehetőségek maximális kihasználása mellett.

Megtisztelő felelősségünk Csepel lakóinak széleskörű és megbízható szolgáltatásokkal való ellátása. Lakossági szolgáltatásainkat folyamatosan kívánjuk fejleszteni, szakértelmünkkel színvonalas, hatékony és fenntartható szolgáltatásokat kívánunk biztosítani, illetőleg hozzájárulni a csepeli lakók életminőségének javításához.

Tevékenységünk mindaddig láthatatlan, amíg azt a tőlünk elvárt precíz módon végezzük.  Tekintettel arra, hogy küldetésünk az önkormányzati vagyon hatékony gondozása, az eddigi eredményekre építve, azok megőrzésére, és további gyarapítására kell közösen törekednünk.

Domokosné dr. Kósa Edit

ügyvezető