Energetikai és helyiséggazdálkodás


Helyiséggazdálkodási :

Társaságunk a közel 260 db Önkormányzat tulajdonában álló nem lakás céljára szolgáló helyiségek kezelését a 1993. évi LXXVIII.  lakástörvény,  14/2011(III.31.) önkormányzati rendelet, valamint a feladatellátási szerződés alapján végzi.  

Feladataink:

– versenytárgyalás kiírásának előkészítése a nem lakás célra szolgáló üres helyiségre,

– helyiségbérleti szerződések megkötése

– területhasználati szerződések megkötése

– parkoló és garázsbérleti szerződések megkötése

– bérleményellenőrzés 

– hátralékkezelési ügyek intézése

– bérleti díjak számlázása a díjak beszedése, 
Energetika:

Az Önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek közműveinek ügyintézése

Feladataink:

  • az ingatlanokba felszerelt mellékmérő, elolvasása számlázása, szükség szerinti cseréje, 
  • az ingatlanokba felszerelt almérők leolvasása és a fogyasztás alapján számított költségek továbbszámlázása,
  • a közüzemi szolgáltatókkal kapcsolattartás mérőórák átírása, adatok egyeztetése,
  • üres ingatlanok esetén a közüzemi számlák befogadása, ellenőrzése, kifizetése
  • energetikai jelentések elkészítése